زمینه های فعالیت شرکت

مشاوره ایمنی ساختمان ها و بناها، طراحی، تامین و اجرای تجهیزات تخصصی.

سیستم ها و شبکه های ایمنی کشف، اعلام و اطفاء حریق و سیستم های حفاظتی صنعتی.

  • سیستم اعلام حریق هوشمند
  • سیستم های حفاظتی، امنیتی و کنترل های محیطی در قالب BMS
  • سیستم های اعلام حریق بیسیم (Wireless) و آدرس پذیر و کانونشنال
  • سیستم حفاظت از اماکن، اشیاء و محیط های باز و اعلام وقایع از پیش تعریف شده
  • جهت مقابله با حوادث و بحرانها توسعه پذیر و قابل گسترش

خدمات پشتیبانی تجهیزات حفاظتی و نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) تاسیسات و سیستم های اعلام و اطفاء حریق و انجام کلیه فعالیت های مرتبط با نگهداری و تعمیرات جامع (TPM) شامل :

– سرویس های دوره ای (PS)

– تعمیرات پیشگیرانه (PM)

– پایش وضعیت سیستم ها (CM)

– تعمیرات اضطراری (EM)

نصب و اجرای پوشش های ضد حریق اسکلت های ساختمان و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل تردد و پایش تصویری، دوربین های کنترل هوشمند

آموزش و پیاده سازی، بازرسی و ممیزی سیستم ها و نظامات استاندارد و فرآیندهای اجرایی و مدیریتی ایمنی بهداشت و محیط زیست

ارائه راه حل های دانش محور در موضوعات و حوزه های ایمنی، اعلام و اطفای حریق

هوشمند سازی و انجام خدمات فنی و مهندسی و پژوهشهای کاربردی توسعه دانش فناوری های نوین جهت طراحی سامانه ها، سایت ها و شبکه های مهندسی ایمنی و مدیریت بحران سیستم های کنترلی امنیتی و حفاظتی همانند توسعه IOT

انجام کلیه عملیات بازرگانی و تامین تجهیزات ایمنی، اعلام و اطفاء حریق